Visie

Vanwaar 'DOL-Fijn'

De woordspeling van 'dolfijn' en 'DOL-Fijn beleven' is zeer toepasselijk. Een dolfijn beschikt over heel wat talenten die ik wil delen en nastreven in mijn sessies, namelijk: plezier, voelen, verbinding, vriendschap, zelfzekerheid, trouw en vertrouwen. Kortom op een speelse en zorgzame manier groeien en ontwikkelen met DOL-Fijne ervaringen.

Toen ik de Sherborne opleiding volgde, had ik 3 medecursisten uit Litouwen. Ze werkten in een therapeutisch centrum met dolfijnen. Tijdens de supervisiemomenten toonden ze beelden over hoe zij Sherborne toepasten bij hun cliënten en de dolfijnen. Prachtig was dat!


Crea-/bewegingscoach voor jong en oud.

Samen gaan we op pad en staan we stil bij jouw noden en behoeften.

We gaan op zoek naar rust, balans en verbinding met onszelf en de buitenwereld.

In onze huidige prestatiemaatschappij worden we vaak geconfronteerd met hoge verwachtingen en veel binnenkomende prikkels. Hoe langer hoe meer hoor je van mensen dat ze zich moe voelen, gespannen zijn, piekeren en onzeker zijn, snel afgeleid zijn, last hebben van lichamelijke kwaaltjes,…
Het kan al eens gebeuren dat we overprikkeld zijn en het contact met onszelf kwijt raken.


Binnen DOL-Fijn beleven gaan we opnieuw op zoek naar die innerlijke balans.

We zoeken samen naar de gepaste technieken om onszelf opnieuw te kunnen opladen en onze grenzen te kunnen bewaken.

1. Crea-coaching:ontspanning

Belevingsgericht knutselen waarbij we onszelf herontdekken.
We uiten onze emoties in een creatief proces met de gepaste zorgzame begeleidingsstijl.
Getuigenis: “Ik had een zeer vervelend gesprek achter de rug. Ik was zelfs heel erg boos en voelde me heel veel onrecht aangedaan. Deze heftige emoties heb ik kunnen uiten in droogvilten. Ik kreeg er een fantastische mooie vilten chocoladetaart met rode vruchten voor in de plaats. Deze taart staat nu op de tafel te pronken. En wat ben ik trots op mijn chocoladetaart. Mijn boosheid was weg en heb mijn negatieve gedachten niet verder laten groeien.”

2. De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne

Een bewegingsspel dat vertrekt vanuit de verzorgingsmomenten waarbij ouders/verzorgers/begeleiders met hun kinderen spelen, de zogenaamde rollebolle- en knuffelspelletjes. Deze fijne speelmomenten zijn van onschatbare waarde.

ouder kind    heybaby sherborne    heybaby dolfijnbeleven    sherborne

Dit bewegingsspel bevordert

 • Het lichaamsbewustzijn
 • Een positieve zelfwaarde
 • Sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden.
 • Het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. "Zeg wat je doet en doe wat je zegt"
 • Het creatief en probleemoplossend denken.

Getuigenis: Ik ging Sherborne geven bij KVG. Een jongen met 1 arm beweerde dat hij een bepaalde oefening absoluut niet ging kunnen. Een ander kindje in de groep wou de oefening met mij doen met een arm verstopt achter zijn rug. Het lukte. Dus probeerde de jongen met 1 arm de oefening toch te doen. Wauw, wat een ervaring. “Ik kan het. Het is gelukt”; schaterde de jongen vol trots. Je zag de jongen groeien in zijn zelfwaarde. Super, toch! Ieder zijn talent op zijn manier. Mijn contact met de jongen baseerde zich op vertrouwen en focus. Elkaar aanvoelen en afstemmen door oogcontact te maken.

3. Snoezelen

Snoezelen is het aanbieden van zintuigelijke prikkels in een sfeervolle context.
Snoezelen brengt mensen tot rust, maar tegelijkertijd wekt het een zekere nieuwsgierigheid op en zet mensen aan tot actie.
Snoezelen geeft je:

 • rust en ontspanningbeperking dolfijnbeleven
 • genieten en beleven
 • zintuigelijk bewustzijn
 • verwonderen
 • lichaams- en ruimtebewustzijn
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • ontwikkelen van empathie en sociale vaardigheden

Getuigenis van een oma na een crea-/snoezelkamp: “Bedankt voor de goede zorgen van mijn kleinzoon. Hij was de laatste tijd zo gespannen door de echtscheiding van zijn ouders. ’s Middags kwam hij steeds ontspannen terug van bij jou”